« Disruptive Media kommenterad | Main | Indien: Valdag i Chandigarh »

2009-05-12

Indien: En dynasti i partipolitiken

Jag är newbie på Indien.

Det är mycket som förvirrar, som att Kongresspartiet verkar styras av en familjedynasti, familjen Gandhi.

Jawaharlal Nehru, det fria Indiens första premiärminister, var Kongresspartiets förste ledare. Hans dotter Indira Gandhi (inte släkt med Mahatma) tog över som ledare och premiärminister efter hans död. När hon mördades 1984 blev sonen Rajiv partiledare och premiärminister. När han sedan mördades 1991 tog hans änka, italienfödda Sonia, över som partiledare. Nu har äldste sonen Rahul gjort entré på den politiska scenen som tänkbar premiärministerkandidat.

Jag frågar Prakash Patra hur en sådan familjedynasti kan tillåtas styra ett demokratiskt parti? Prakash har under tjugo år följt Kongresspartiet, först som journalist på Hindustan Times och sedan som politisk analytiker. Han svarar:

- Familjen Gandhi förenar oss över alla generationer. Det vet Kongresspartiet och det ligger i deras intresse att ha en Gandhi på valbar plats. Folk röstar fortfarande på Indira Gandhi, fastän hon varit död i 25 år. Hon finns på kampanjaffischerna i delar av landet, ”in the more far flung regions”.

I en ung nation som bygger på uråldrig civilisation med feodala inslag är ledare från samma ätt inget förvånande.

Men det är inte hela förklaringen. Maktdominans och politiska intriger är ytterligare en del av förklaringen. Och ännu viktigare är en tredje del, tycker Prakash:

- Landets politik har regionaliserats de senaste decennierna. Det finns knappast några nationella partier som kan täcka hela Indien, utöver just Kongresspartiet och kanske BJP. Men för att vara nationellt heltäckande krävs att man kan lyfta politiken till en nationell nivå, bort från de regionala frågorna. ”And Congress hasn’t, since the 1970s, had a political story, a political cause.” Annat än att det är just familjen Gandhi, som var såna frihetskämpar.

Min tolkning: Kongresspartiet försöker hålla ihop såväl parti som land genom att bygga på en tydlig ikon som familjen Gandhi. I ett alltmer politiskt fragmenterat landskap blir det Kongresspartiets lösning.
Prakash däremot gillar regionaliseringen av indisk politik och att lokala frågor dominerar kampanjerna.

- Om folk som inte har deltagit i det demokratiska systemet nu beger sig till vallokalerna och uttrycker sin åsikt med att rösta så är det bara bra för Indien. Nationella övergripande frågor må lida, men demokratin stärks i det långa loppet.

- Anders Sjöman

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8342d625553ef011570877fd2970b

Listed below are links to weblogs that reference Indien: En dynasti i partipolitiken:

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Bulk SMS

Indeed, as a reader to this blog about I am truly impressed. I have been coming across posts from your blogs that are so very informative for me, keep impressing us! Good work on .

The comments to this entry are closed.