« Indien: Nedslag från Springtimes valresa (bildspel) | Main | Modernt: Nomophobia, Phantom Ring och Pocket Patter »

2009-05-19

Indien: 3 indiska nyckelfrågor för svenskt näringsliv

En vecka i Delhi är slut. En nytt parlament har valts. Vi har samtalat med politiker, byråkrater, journalister, sociologer, oberoende analytiker och företagare.

Från den här veckan tar vi med oss ett antal reflektioner om politiken – dynastin Gandhi, regionaliseringen, Mayawati, kastväsendets inverkan och mera – men framför allt tar vi med oss tre indiska nyckelfrågor som vi tro kommer påverka svenska näringslivsintressen i Indien.

  1. Utvecklingen av Right to Information Act
  2. När tillåts 100% utländskt ägande i ”single brand retail”
  3. Hur snabbt kommer 3G-utbyggnaden?


1. Hur utvecklas Right to Information Act?
2005 antog indiska parlamentet The Right to Information Act (RIA) som gav alla indier och alla företag verksamma i Indien rätt att kräva att få se den information som myndigheter har. (RIA beskrivs även på Wikipedia.) På hemmaplan i Sverige känner vi det som offentlighetsprincipen: alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

RIA är ett verktyg för att skapa transparens i offentlig verksamhet och därigenom även ett vapen för den indiska staten i kampen mot korruption. De indiska byråkrater och politiker vi talat med hyllade sin nya lag. Vi fick åtskilliga exempel på hur inte bara privatpersoner, utan även både media och företag använt lagen till nytta för landets genomlysning.

Men vissa av de företag vi mötte var inte lika glada: visst var lagen bra, men det är lätt för byråkrater att lägga administrativa hinder i vägen. ”Det är väldigt enkelt att ställa massa konstiga krav, som att man måste komma in fysiskt och lämna sin anmälan, och då bara tillsammans med den som man klagar på. RIA blir rätt tandlöst,” sa en företagare.

”Ni glömmer att lagen bara är tre år gammal”, svarade politikerna när vi berättade detta. ”Det kommer ta tid att genomföra RIA hela vägen ut. Det är trots allt ett vapen mot korruption och då är det klart de korrupta kommer försöka ställa hinder i vägen.”

RIAs utveckling påverkar företagandets villkor i Indien – och vi kommer följa den utvecklingen noga.

2. När tillåts 100% utländskt ägande i ”single-brand retail”
Liberaliseringen av den indiska ekonomin har kommit långt sedan starten 1992. Men vissa skyddande regelverk kvarstår.

För detaljistkedjor, t ex, säger reglerna att en utlänning som vill öppna butiker med enbart ett märke – s k ”single-brand retail” som H&M eller IKEA – måste ha en indisk partner. Den utländska firman får då max äga 51%. Begränsningen var tidigare hårdare - 51% tillägget kom 2006 - men får fortfarande många utländska kedjor att vänta med en Indienetablering.

Ett förslag om att tillåta 100% utländskt ägande i ”single brand retail” gavs till regeringen tidigare i år. Rykten gör gällande att manegen var krattad för ett snabbt godkännande av regeringen – men valet kom i vägen och inget beslut togs. Men nu när regeringspartiet kvarstår hoppas många på att förslaget kan tas fram igen för ett snabbt godkännande.

Vi gissar att den dagen som beslut tas om ”100 percent FDI in single-brand retail” så blir det en startsignal för ett antal utländska företag, som dittills bara sett Indien som ett produktionsland, att ställa in siktet på den indiska konsumentmarknaden.

3. Uppbyggnaden av 3G och mobilt bredband
Indien har nyligen – och till slut, enligt många telekomanalytiker – sålt ut licenser för att bygga upp ett 3G-nät i landet. Från svenskt perspektiv har Ericsson ögonen på en stororder i Indien.

Hela telekombranschen ser fram emot en uppväxling av den indiska telekommarknaden, med installationer av 3G-master och stationer på den indiska landsbygden. En teknisk utveckling som kan leda till ett enormt socialt utvecklingssprång.

För när den indiska landsbygden får mobilt bredband slutar Internet vara något för en priviligerad urban medelklass. På samma sätt som utvecklingen av "gammelmedia" skapat regionala tidningar på det egna språket -- ofta kallad vernacular media -- skulle vi här då få infrastrukturen för indisk social media.

Vi följer därför noga hur 3G-näten börjar byggas i Indien.


RIA, 100% FDI och 3G - där har vi de tre akronymer vi kommer ha ögonen på framöver.

- Anders Sjöman & Gautam Bhattacharyya
nyss hemkomna från valresa i Indien

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8342d625553ef0115708f084d970b

Listed below are links to weblogs that reference Indien: 3 indiska nyckelfrågor för svenskt näringsliv:

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Bertil Myhr

Intressant att se hur den indiska affärspressen ser på en Ericsson-affär - fjärran från det vanliga flaggviftande perspektivet som vi vant oss vid. Om jag förstått saken rätt: finns det säkerhetsskäl som gör de indiska myndigheterna tveksamma till en kinesisk leverantör?

Gautam Bhattacharyya

Den indiska affärspressen har aldrig haft problem med Ericsson, Nokia, Motorola och Alcatel. Ericsson dominerar ju som bekant på GSM-sidan och har efter drygt hundra år i Indien bevisat att man är där för att stanna.

Och ja, indiska myndigheter är mycket känsliga v.g. kinesiska leverantörer inom högteknologi. Hur mycket som är av verkliga säkerhetsskäl resp. allmän försiktighetsprincip ska jag låta vara osagt. Samtidigt ska man inte glömma att den indisk-kinesiska handeln har mångdubblats under de senaste åren. Många indiska företag har satt upp dotterbolag i Kina och vice versa. Den kinesisk-indiska relationen kommer att fortsätta att växla mellan rivalitet och partnerskap.

The comments to this entry are closed.