« Glöm pudeln gör en schäfer istället | Main | Interkommunikation a la´ Accenture »

2009-03-30

Medicinska följder av bristande kommunikation

De konflikter i sjukvården som medierna nyligen tagit upp handlar inte bara om felbedömningar och felbehandlingar. Det handlar minst lika mycket om en kraschlandning i mötet mellan den moderne hälsokonsumenten som kräver besked och ett medicinskt system som inte följt med sin tid.

 

Brister i kommunikationen med patient och anhöriga är en vanlig orsak till missnöje med sjukvården. Samtalet mellan läkare och patient utgör fortfarande en viktig del av sjukvården och kommer aldrig att bli omodern.

Samtalets betydelse har inte minskat på grund av den ökade teknifieringen av vården och all hälsoinformation som väller över oss, utan har blivit allt viktigare, kanske just på grund av det.

Att lära sig anpassa information efter vem man talar med och vilket budskap man framför bör vara en viktig del av utbildningen för dagens läkare.

Men en stor del av anmälningarna till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, beskriver dåligt bemötande, bristande information och brist på empati.

Men HSAN tar bara upp medicinska felbehandlingar och avvisar dessa anmälningar.

Detta trots att både bemötande och bristande kommunikation kan få allvarliga konsekvenser för utgången av den medicinska behandlingen.

I dag struntar till exempel många patienter i att ta den medicin som läkaren förskrivit på grund av att de inte fått klart för sig varför det är viktigt att ta den. Det här medför stora kostnader för staten och får till följd att många patienterna återkommer till vården gång på gång, obotade och missnöjda.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8342d625553ef01156e9814ed970c

Listed below are links to weblogs that reference Medicinska följder av bristande kommunikation:

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.