« Miljön och censuren efter OS | Main | Äkta eller perfekt »

2008-08-13

Är OS bra för Kina?

Ett av de argument som ofta förekommit i debatten om Peking-OS är att spelen genom ett ökat fokus på Kina kommer att leda till positiv förändring på områden som miljö och mänskliga rättigheter. Det hårt ansatta IOK har varit den mest flitiga brukaren av detta argument.

Många hävdar nu att så inte är fallet. The Economist skriver till exempel i förra veckans nummer (”China’s dash for freedom”) att OS snarare varit ett hinder för många av de positiva förändringar man sett i Kina under senare år. Mänskliga rättigheter, hävdar man, kränks mer som ett resultat av spelen.

På väg mot OS har Kina fått utstå mycket frän kritik, manifesterat bland annat genom protesterna kring fackelstafetten, hot om bojkott och om att inte ställa upp i tävlingarna på grund av luftföroreningarna.

Man frågar sig; var det värt det? Hade det varit bättre utan OS? Hade inte Kina då sluppit kritiken och kunnat gå vidare i sin utveckling? Vid en lunch häromdagen ställde jag frågan till en kinesisk affärsbekant.

Hon var säker på sin sak: Det är värt det. Genom OS har Pekingborna fått uppleva saker de inte upplevt på längre; relativt frisk luft, färre bilar på gatorna, en uppstädad stad och stoltheten över att Kina kan arrangera något så stort som ett OS.

Självklart kommer bilarna tillbaks efter OS, och fabrikerna kommer åter att börja förorena luften, men vi vet i alla fall hur det skulle kunna vara. Då kan inte ledarna vila – de måste se till att det som var under OS någon gång blir permanent.

Hennes uppfattning går säkert att argumentera sönder på många sätt. På vilket sätt har till exempel OS visat ett bättre alternativ vad gäller kinesernas politiska friheter? Men det är ändå intressant att fundera över vad OS har sagt kineserna om hur deras framtid kommer kunna se ut och vad som går att åstadkomma.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8342d625553ef00e553fd9eca8834

Listed below are links to weblogs that reference Är OS bra för Kina?:

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.