« Tage Danielsson om "Folkrörelse 2.0" | Main | Noll koll på FRA »

2008-06-10

Mamma som mega-influencer

Vem litar du på? Vem är det som har störst inflytande över dina beslut? I en värld av oändlig information vilka är de tunga opinionsbildarna?

Temat är välkänt sedan tidigare och dokumenterat i Edelman Trust Barometer som är något av en bibel för PR-branschen. Edelman visar att ”någon som jag” många gånger är den främsta informationskällan.

En vinkling på temat gör Katarina Graffman i en IDG-intervju av Fredrik Wass. För samtidigt som ungdomar många gånger förväntas vara tongivande i nya trender och riktningar finns det frågor om vilka som influerar ungdomarna:

"Vem har då mest inflytande i ungdomars liv? De allmänbildade och gatusmarta kompisarna blir starka informationskällor. Samtidigt visar hennes studier att den vuxna generationen fortsätter att spela en stor roll för att filtrera och tolka omvärlden. Trots att tillgången till information är obegränsad upplever ungdomarna att det inte går att lita på någon. Då blir föräldrarna en fast punkt.
– Mamman eller pappan blir rådgivare till slut. Så har det alltid varit, men det skulle de aldrig säga själva."

Det vill då till att du har en mamma eller pappa som tar sitt ansvar på vägen. Nu kanske frågan är större än så. För en tid sedan träffade jag några tunga tänkare från IBM som påminde mig om en bokklassiker "The Company of Strangers: A Natural History of Economic Life" av Paul Seabright. Bokens story är att ett stort steg i civilisationens och mänsklighetens utveckling var när vi började lita på andra, på dem som vi inte var släkt med eller dem som inte tillhörde vår egen stam. Detta var en av förutsättningarna för organisering och arbetsfördelning. En djupdykning på temat görs med fördel i "Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity" av Francis Fukuyama, även om han glömde just mammans betydelsefulla roll.

Vem litar du själv på?

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8342d625553ef00e5535d1acd8834

Listed below are links to weblogs that reference Mamma som mega-influencer:

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.