« Folkrörelse 2.0 - En struktur för det ostrukturerade | Main | En miljard människor verksamma i sociala nätverk »

2008-05-11

Kökssamtalen om politik flyttas ut på nätet – nu kan vi se dem

Politiker bloggar som aldrig förr. Carl Bildts blogg skapar både beundran och huvudbry bland medarbetare och media. Gör vår utrikesminister sig osårbar genom att ha en direktkanal till sina läsare, ofiltrerad av media? När han uttalar sig på sin blogg, är han då privat eller är det Sveriges officiella röst i världen vi tar del av?

Oavsett svaret på de frågorna så innebär bloggen för oss som är engagerade i politik en frigörelse av idéer och möjligheter för folk att få prata till punkt. Och för politikerna ger bloggen en möjlighet att skapa en direkt dialog till väljarna.

Det ligger i tiden att politiker söker dialog med väljarna för att utveckla politiken. Mona Sahlins stora nationella rådslag för att skapa en ny plattform för socialdemokraternas politik är ett exempel. Fredrik Reinfeldts ambition att en dag varje vecka göra en resa för att möta medborgarna i sin vardag ett annat. Det är i mötet med väljarna man når nya insikter.

Kommentarer om de fysiska mötena dyker upp på nätet. Rapporter och åsikter byts. Möten som börjat offline fortsätter online. Och politikerna gör klokt i att lyssna och följa upp.

De personliga medierna innebär att vi får flera tusen parallella politiska samtal som vi kan följa och delta i. Tidningsläsandet flyttas från köksbordet till datorn och läsardebatten från hemmet till kommentarsfälten på tidningarnas nätupplagor och till de personliga bloggarna. Här finns många röster och därför många nyanser. Genom att läsa kommentarerna om ett ämne förstår man vad som rör sig i det digitala folkdjupet. Ett digitalt svar på Ring P1.

Men med så många röster som pratar på samma gång är det svårt att urskilja vad som sägs. Ställd inför bloggosfärens många inlägg och kommentarer behöver man hjälp med att hitta trender. Bloggklusteranalyser är ett sätt att hitta återkommande teman och bilden nedan visar på en sådan analys som Springtime gjort för en kund.

Bloggdialogexempel_2
Bilden visar på en bloggklusteranalys av svenska bloggosfären kring flera tusen inlägg som rör en viss fråga. Varje cirkel är en blogg som skrivit om företeelsen. Storleken på cirkeln anger hur många andra bloggar som länkat till den, s k inlänkar, vilket är ett sätt att mäta hur engagerande bloggen är. Avståndet mellan bloggar bestäms utifrån hur mycket och ofta de länkar till varandra. I den interaktiva versionen av bilden kan man klicka på varje cirkel för att se bloggtexterna.

Bloggar skapar en personalisering av media som påverkar inte bara mediavärlden i stort, utan också det politiska samtalet. Fler deltar.          Flera frågor kan diskuteras parallellt. Dialogerna pågår under en längre tid. Genom att analysera den svenska bloggosfären kan man hitta kluster som inte bara handlar om mode och shopping. Vem länkar till vem? Vilka pratar om vad? Hur förändras argumenten över tid? Plötsligt får de digitala dialogerna struktur och man börjar ana omfattningen av denna jättelika fokusgrupp.

Snacket på nätet påverkar också företagens sätt att kommunicera. En del har använt personliga medier redan före Internets genombrott, men de allra flesta ser ganska yrvaket på de senaste två årens explosion av bloggar och sociala nätverk. Var går gränsen för öppenhet i företagsbloggen? Vilka arenor ska vi lyssna på och hur ska vi delta i dialogerna? På Springtime hjälper vi till med just detta. Att hitta de viktiga arenorna på nätet, att nå insikter i det stora flödet av ’prat’. Inte sällan blir det riktigt spännande när man går bortom gnäll och klagomål för att på allvar försöka förstå varför en kund är kritisk. Slutsatserna kan leda till förändringar som ligger bortom kommunikationsavdelningen.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8342d625553ef01053581a0bc970b

Listed below are links to weblogs that reference Kökssamtalen om politik flyttas ut på nätet – nu kan vi se dem:

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.