« Amerikanska presidentvalet: Mobilisera eller förlora | Main | Facebook bättre än Gröna Lund? »

2008-03-14

Nätverkets socialitet

I en rad sammanhang, bl a på giicod - interaktiv copy och design, har jag blivit uppmanad att skriva en rad om nätverkets socialitet och vad som händer med framför allt de elektroniska sociala nätverken. I oktober 2007 skrev en notis i Springtimes nyhetsbrev (se nedan) med betoning på nätverkseffekten, socialt beteende och visualisering.

Var lugn – sociala nätverk har funnits lika länge som människan! (Springtimes Nyhetsbrev 1 oktober 2007)

På senare tid har flera Internet-baserade sociala nätverk uppmärksammats, det har handlat om Facebook, My Space, Second Life och många fler. Det låter som en ny hajp – men är egentligen uråldrigt. För plötsligt har ljuset fallit på en av människans äldsta forskningsområden, hur vi socialt förhåller oss till varandra. Och att se våra sociala relationer just som nätverk har sin grund i en 50 år gammal diskussion.

Under 60-talet framträdde en rad forskare som utvecklade området social nätverksanalys. En av de mest kända, Mark Granovetter förklarade i sin artikel ”The Strength of Weak Ties” att den mest spännande informationen eller vårt nästa jobb finner vi genom våra bekantas bekanta, och inte genom våra nära vänner. En annan kändis Stanley Milgram visade att vi lever i en liten värld (”Small World Problem”) där människor är länkade till varandra i sex vänskapsled (”Six Degrees of Separation”). Alltid känner vi någon som känner någon...

Samtidigt ställs det nya och aktuella frågor. Vissa är närmast organisatoriska: Är det OK att blogga eller fixa om sin nätprofil på arbetstid? Andra är mer principiella: Vad betyder nätverken för moderna företag och vad betyder de för oss som individer? Finns det någon som bestämmer? Det blir svårare att dra gränser samtidigt som det öppnas nya möjligheter för kommunikatörer.

Dagens ”mythbuster”: Det går att mäta och förstå nätverk

Vissa tror att nätverk är oöverblickbara och inte går att mäta. Så låt oss en gång för alla döda en myt: det finns enkla sätt att mäta och förstå sociala nätverk. Möjligheterna att förstå hur kommunikationen flödar i sociala nätverk är stora. Enkla studier kan genomföras för att se vem som talar med vem, om vad och på vilket sätt. Vi kan också beskriva rollerna olika personer spelar. Med klassiska begrepp inom social nätverksanalys kan vi beskriva dem som ”connectors”, ”brookers” och ”gatekeepers” och om de har centrala eller perifera positioner. Därtill kan vi mäta aktivitet, kontroll, räckvidd, tillgänglighet och makt i nätverket.

Men den stora möjligheten för kommunikatörer ligger inte i en analys av hur man bäst kan ”skicka” sina egna meddelanden i olika nätverk, utan i en förståelse för hur och varför människor faktiskt kommunicerar med varandra. Därigenom kan vi bättre hjälpa organisationer och individer att nå sina mål.

Vad är då nytt med dagens diskussion om sociala nätverk på Internet?

Om då sociala nätverk är så välförstådda och diskuterats under så lång tid, vad är det egentligen som är så nytt? Jo, det är tre saker:

Nätverkseffekten har lättare att slå igenom – Att mängden användare i sig drar till sig fler användare och att nyttan därmed blir större. De nya tekniska lösningarna gör det helt enkelt lättare att hitta till platser där det finns en massa andra att träffa, ungefär som att vi hellre går till en knölfull bar än står ensam i en tom bar.

Det sociala beteendet förändras – Mail och SMS överskrider gränserna för jobb, skola och fritid. Vi är ständigt uppkopplade och upplever det som helt normalt. Därigenom blir det lätt att upprätthålla sociala relationer också på nätet, och på tider som vi förut inte använt för sociala kontakter.

Visualisering – Vi har fått verktyg som gör det lättare att se hur vi är länkade till varandra. Vi behöver inte längre vara forskare för att bygga upp en bild av vårt sociala nätverk. Vi kan faktiskt se vilka som finns i nätverket, vad de gör just nu och vilka andra de är länkade till. Facebook är ett exempel, Twitter ett annat, men vilket de mest populära verktygen är ändras hela tiden.

Förut var nätverken lokala och fysiska, idag är de dessutom globala och digitala. Ändå så har vi aldrig tidigare haft lika stor möjlighet att se hur nätverken formas, vilka som deltar och vilka som påverkar.

Företag som bäst förstår att utnyttja kommunikationsströmmarna i de här nätverken och inte bara ser dem som fotbollsarenor där man kan dra på med en megafon för att höras, de kommer att vinna inte bara trogna kunder utan helt nya affärsmöjligheter.
Och det är det som är det verkligen nya i debatten kring sociala nätverk - inte att nätverken nu finns (för de har alltid funnits) utan att vi nu ser dem enkelt kartlagda och lättare än någonsin kan se var människor hämtar sin information.

Anders Lundkvist, konversationsstrateg och konsult på Springtime skrev sin doktorsavhandling "Conversational Realities" om sociala nätverk.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8342d625553ef00e5511a9b6f8833

Listed below are links to weblogs that reference Nätverkets socialitet:

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Blixten

Bra skrivet. Du kan lägga mycket under nätverkseffekten, bl a att dina intressen kan styra in dig på helt nya sociala nätverk oberoende av hur smalt intresse du har.

Metaforen med megafonen är lysande... De få företag som börjar bjuda in användarna vet inte hur de ska hantera dem. Se bara på SkandiaBankens blogg...

The comments to this entry are closed.