« Idag på eftermiddagen: Flashmob på Centralen! | Main | Norberg skingrar alla tvivel om revolutionen »

2008-02-26

Ordens makt att förändra

Marknadsekonomiska termer och begrepp som konkurrens, effektivitet, service, marknad, alternativ och garanti har de senaste tio åren använts flitigt i sjukvården och därmed förändrat vårt sätt att tänka om vården. Termerna har också berett mark för reformer och förändringar som senare genomförts i sjukvården.  Frågan är hur nylanserade begrepp som ohälsa och utanförskap långsiktigt kommer att påverkar oss.

Marknadstänkande i sjukvården under 1990-talet har inneburit en kraftig förstärkning av patientens ställning både juridiskt och ekonomiskt. Konkret har det resulterat i att patientens position har förstärkts i hälso- och sjukvårdslagen samt att vårdgaranti och valfrihet har införts. Den passive patienten har förvandlats till aktiv kund med både valfrihet och rättigheter. Patientens förändrade och förstärkta position har också ökat efterfrågan på vård.

Vårdgaranti och valfrihet är två centrala begrepp som utvecklats parallellt i den politiska miljön under 1990-talet. Valfrihet användes först av socialdemokraterna och framför allt av dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt redan på 1980-talet. På finansdepartementet fördes då diskussioner om sjukvården som en marknad med en ökad valfrihet för patienten. Begreppet övertogs snabbt av de borgerliga politikerna vid regeringsskiftet 1992.

I dag har många av de tidigare kollektiva besluten i sjukvården omvandlats till individuella val på en marknad.
Begreppet vårdgaranti fördes fram av de borgerliga partierna när de hade regeringsmakten i början av 1990-talet. Det förvaltades sedan främst av de borgerliga politikerna i Stockholm och i Skåne innan det så småningom blev allmänt vedertaget och numera används av samtliga partier.

Men det var först när läkargruppen, som till en början var mycket tveksam till de nya begreppen, accepterade och använde dem som de fick legitimitet i sjukvården. Erkännandet innebar också att läkare började söka sig till tjänster där de kunde få ett inflytande över verksamheten, som klinikchef, centrumchef och sjukhusdirektör.

Det är inte heller någon tillfällighet att managementkurser med ekonomisk inriktning för läkare ökade kraftigt under 1990-talet.

Också EU-domstolen har haft betydelse för att ge sjukvården en marknadsroll genom att 2001 fastställa att sjukvården ska definieras som tjänst, enligt EU-rätten. Domen ger den vårdsökande formell rätt att välja planerad vård i ett europeiskt land och få ekonomisk ersättning för sina kostnader.

Anna-Lena Bengtsson

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8342d625553ef00e5508269128833

Listed below are links to weblogs that reference Ordens makt att förändra :

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.