« Southwest Airlines | Main | Osminkad bloggbild »

2007-06-07

Pyramid eller diamant?

CNET har nyligen genomfört en studie för att förstå vem det är som snackar i deras nätverk. Resultaten sägs ifrågasätta den konventionella och Pyramid pyramidlika bilden av ett mindre antal ("en av tio") inflytelserika och flitigt nätverkande individer som påverkar andra, litet mindre nätverkande personer, i flera steg. Genom att ställa frågor till tiotusentals användare på någon av deras internetportaler, djupintervjua ett urval, och tracka medievanorna hos intervjupersonerna kunde man kartlägga deras nätverkande. Slutsatsen är att de individuella nätverkens storlek skiljer sig åt dramatiskt. Men data visar en normalfördelning - det finns en svans av "high-connected" (över 100 förbindelser) och en svans av "low-connected" (mindre än 10). Däremellan finns en stor grupp med mellan 10 och 100 förbindelser i sina nätverk. Romb_2Undersökarna på CNET menar att det innebär att bilden av några få som påverkar andra inte stämmer. Inflytande och påverkan är en del av det dagliga sociala livet. Därför handlar det inte om att försöka nå några få utvalda - det är inte ens en fråga om selektion överhuvudtaget. Utan om att vara på de arenor där människor är och fylla de behov av kunskap och förtroende som uttrycks där.

Nog har de en poäng i att ifrågasätta den enkla bilden av några som påverkar alla andra. Analys av enkla nätverk visar att det är mer komplicerat än så. Men det faktum att nätverksstorleken är normalfördelad känns inte så förvånande, och är väl tunt som invändning mot att det finns noder i våra sociala nätverk som betyder mer än andra för vad vi tycker och tror på. Slutsatserna känns då mer anpassade till CNETs behov av att profilera sina egna arenor mor marknadsförare.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8342d625553ef00e54f048cb88834

Listed below are links to weblogs that reference Pyramid eller diamant?:

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.