« Personlig(!) påverkan | Main | Southwest Airlines »

2007-03-23

Majoren som politisk ledare

I veckan porträtterades Jan Björklund i Svenska Dagbladet. Bland annat fick han berätta om likheterna mellan att vara major och minister. Han pekar ut tre viktiga ingredienter i ledarskap; att motivera, att känna ansvar, att skapa förtroende.

Jan Björklund vet vad han talar om. Som tidig 60-talist har han något mycket ovanligt; en gedigen utbildning i ledarskap. När Jan och jag var unga var ledarskap inget man talade om. Vår generation fick med oss en, tycker jag, hälsosam syn på delaktighet och allas lika värde. Men ingenstans talades om ledarskap eller om ledarens ansvar att skapa sammanhang där alla är delaktiga. På något sätt skulle det där uppstå av sig själv.

Men på ett ställe släppte man aldrig taget om ledarskapet som färdighet. Inom försvarsmakten. Och det var där Jan fick sin utbildning. Under de år jag har kunnat följa hans politiska bana tycker jag att denna ledarkompetens har skiljt ut honom på ett positivt sätt. Jag har tänkt att Jans ledarträning är en viktig förklaring till hans imponerande karriär.

Och när jag i Folkpartiets Etikkommission var med och gjorde en genomlysning av partiets organisationskultur förundrades jag över att dessa ledarskapskunskaper inte gjort starkare avtryck i det parti som Jan är med och leder. Kommissionens slutsatser handlade inte minst om behovet av ett bättre ledarskap. Jag hoppas och tror att tankarna om motivation, ansvar och förtroende ska få ett större inflytande också i Folkpartiets inre arbete framöver.

- Maria Arnholm
maria.arnholm@springtime.nu

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8342d625553ef00e54ef003d48833

Listed below are links to weblogs that reference Majoren som politisk ledare:

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.