« 50 miljoner indiska användare | Main | Hallå där, Fredrik Pallin på Mahir... »

July 02, 2009

Tre trender - och tre till...

Av Jerry Silfwer

Vilka är trenderna på den sociala webben när det gäller organiserade intressen? De närmaste 12-24 månaderna tror jag vi kommer att få se tre huvudtrender inom området.

The Channel Focus Meltdown

I takt med att betydelsen av en digital närvaro blir allt större blir vi samtidigt tvungna att överge kanaltänkandet för att istället välja mer strategiska och affärsnära utgångspunkter för oss som företag och organisationer.

The Cry for Measurability

I takt med att kanaltänket allt mer överges uppstår i rask takt allt större behov av mätbarhet. Sannolikt kommer inga perfektas mätmetoder att dyka upp, utan den stora utmaningen blir att hitta metoder som är goda nog.

The Era of Experimenting

I dag har det blivit svårt att stå utanför den sociala webben helt och hållet, vilket i sin tur innebär att många företag och organisationer mer eller mindre tvingas ta initiativ med få ingångsvärden och hög risk. För vissa kommer det att gå bra, för andra – mindre bra.

På längre sikt ser jag tre andra stora trender som kommer att påverka våra verksamheter som företag och organisationer, och som vi därför också måste förhålla oss till.

The Human Online Presence

Det är inte bara marknadsmaterialet som flyttar ut på den sociala webben, det är även den proaktiva och uppsökande kundtjänsten. Företagen och organisationerna kommer överhuvudtaget att bli mer mänskliga på webben. Precis som du i en butik möter människor kommer du att göra det på webben.

Social Media Naturals

Företagen och organisationerna kommer att förstå att det är intressanta individer som är intressanta på den sociala webben, inte företagens egna varumärken. Därför kommer de att bli duktiga på att både externt och internt finna de naturliga kommunikatörerna och förse dem med de resurser de behöver.

Open System Approach

Att lyssna på omvärlden och på riktigt konversera med den innebär att företagen och organisationer tvingas till att lyssna och förändra sig. Negativ feedback kommer inte längre bli något man tar avstånd ifrån på webben, utan tvärtom något som organisationen lär sig hantera.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8342d625553ef011570a35a94970c

Listed below are links to weblogs that reference Tre trender - och tre till...:

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Hans

Det stora när det kommer till påverkan på marknaden för sociala medier tror jag är och blir ännu mer enkelhet.

Folk vill inte splittra upp sig mer utan kräver enkel enhet.

The comments to this entry are closed.